Lanseringsseminar på Kulturhuset: Oljefondet og Coca-Cola

The Coca-Cola series på Latuff

The Coca-Cola series på Latuff

Hva: Lanseringsseminar Dead in the Water – Ethical Ownership and Water Management in the Norwegian Government Pension Fund Global
Hvor: Kulturhuset, Youngstorget
Når: Onsdag 9. september kl. 17

Coca-Colas fabrikker i India har flere steder skapt store protester og sosiale bevegelser og miljømyndigheter har stengt fabrikker og trukket tilbake vann-lisenser. Flere steder har fabrikkene pumpet opp så mye vann at lokalbefolkningens brønner er blitt ubrukelige, eller at grunnvannet er blitt forurenset av salter eller utslipp fra fabrikken. Coca-Cola har satt i gang regninnsamlingsprosjekter for å bedre på sitt rykte, men prosjektene er alle satt i gang i andre områder enn de som er påvirket av fabrikkene.

Onsdag lanserer vi rapporten ‘Dead in the Water’ som belyser Oljefondets forsøk på bedring av bærekraft mens det samtidig eier for milliarder i Coca-Cola. Amit Srivastava fra India Resource Centre som har jobbet med de sosiale bevegelsene i India i tiår og rapportforfatter Jørgen Magdahl fra FIVAS kommer til å innlede om forholdene i India og sosial protest.

Mer om rapporten:

Oljefondet har valgt vannforvaltning som et av temaene de skal satse på å påvirke selskaper gjennom aktivt eierskap på. En av måtene de gjør dette er gjennom å ta opp vannspørsmålet i dialog med selskapene og gjennom å stemme aktivt på generalforsamlingene. Allikevel er det umulig å se tegn til bedring i Coca-Colas vannforvaltning i India. Rapporten trekker frem tre forskjellige caser fra India som viser at Coca-Cola ikke gir seg etter lang kamp og fortsatt jobber for å utvide produksjonen i sårbare områder. Coca-Cola har nektet å utbetale erstatninger de er idømt og har utvunnet langt mer vann enn de er gitt lisenser til. Vannmangel og forurensning fører til sykdom og til mangel på mat. Det er de svakeste gruppene som rammes hardest, og få har alternativer å gå til når jordbruk eller vannkilder svikter.

Dårlig vannforvaltning er ikke bare et brudd med Oljefondets satsning på bærekraftig vannforvaltning. Tilgang til trygt vann og tilgang til mat er menneskerettigheter som er helt sentrale for oppfyllelse av andre rettigheter. Alvorlig nedtapping av grunnvannet fører også til alvorlig miljøskade som vil ta lang tid å rette opp. Både alvorlige menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade er beskrevet i Oljefondets etiske retningslinjer som grunnlag for eksklusjon. Selv om Oljefondet beskrives som verdensledende på etikk ser det altså ut som vi er langt unna å oppfylle mandatet på mange punkter!

Mer informasjon på Facebook.