Lyst til å jobbe i Fivas? Midlertidig engasjement som nettsideredaktør

Beskrivelse av engasjementet

Fivas har ikke lenger et ansatt sekretariat, men drives av et frivillig styre. Vi ser nå etter en redaktør for nettsidene våre som kan sørge for jevnlig oppdatering av disse. Fivas ønsker å ha nettsider som inneholder oppdatert og aktuell informasjon om vannproblematikk i Sør.

Følgende krav stilles

Nettsideredaktøren må hver måned innhente eller selv produsere minst to lengre tekster som er relevante for Fivas’ politiske arbeid og publisere disse på nettsiden www.fivas.org. Nettsideredaktør vil arbeide tett med Fivas’ styre og arbeidsgrupper, men må også selv holde seg orientert om aktuelle saker. Nettsideredaktør må kunne stille på styremøtene ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Gode skriftlige framstillingsevner
  • Kjennskap til og interesse for vannproblematikk i utviklingsland er ønskelig, herunder særlig damutbygging, gruvedrift og sanitærforhold
  • Evne til å jobbe med stor grad av selvstendighet

Arbeidet honoreres med 2000,- i måneden. Fivas er for tiden i en omstillingsprosess og drives uten faste ansatte eller inntekter. Vi kan derfor dessverre ikke tilby engasjement lenger enn ut 2018.

Send en CV og en kortfattet tekst om hvorfor du kunne tenke deg å være nettsideredaktør til fivas@fivas.org innen mandag 3. september.