100 prosent dekning eller ingenting!

Samtalen med Joe Madiath, en av grunnleggerne av utviklingsorganisasjonen Gram Vikas i Orissa i Nord-India, var et sterkt møte med virkeligheten fjernt fra konferanselokaler og dyre lunsjer. Den smilende mannen hadde mye på hjertet. Han fortalte gladelig om verdighet og kvinnelig deltakelse i planleggings- og forvaltningsprosesser, samt viktigheten av å få med hele landsbyer på vann- og sanitærprosjekter. ”Det skal kun én families avføring til for at vannet i en hel landsby blir ødelagt. Derfor sier vi 100 prosent dekning eller ikke noe prosjekt i den landsbyen…”, sier Madiath og er ivrig etter å forklare oss tankegangen bak denne strategien.

>

Reell anstrengelse for bærekraft?

12.-18. august i år gikk den syttende World Water Week konferansen av stabelen under navnet ”Progress and prospects on water – striving for sustainability in a changing world”. I mange år har konferansen fungert som en arena for forskning og teknologi, mens det i de senere år har skjedd en politisering av arrangementet. Men forumet kritiseres for manglende representasjon fra offentlig sektor og sivilt samfunn i Sør.

>