Vann for livet

Årets Human Development Report fra UNDP som ble lansert i november 2006 tar for seg tilgangen til rent vann som tema. Rapportens sentrale budskap er slik: den globale vannkrisen skyldes ikke vannknapphet, som noen hevder, men har ”rot i makt, fattigdom og ulikhet, ikke i faktisk mangel på vann.”

>