Dårlig vane er vond å vende

“You can’t teach an old dog new tricks”, sier de i England. Ved å gi sitt ja til det omstridte Nam Theun 2- prosjektet i Laos, har Verdensbanken dessverre vist hvor sant dette er. Til tross for gjentatte påstander om at Banken denne gangen har kommet opp med et ”modellprosjekt”, har det likevel vist seg at prosjektet ikke holder mål.

>

Framtidige utfordringer ved vassdragsinngrep i Sør

Norge er involvert i en lang rekke vannkraftprosjekter i den tredje verden og FIVAS har i en årrekke arbeidet for å kartlegge konsekvensene av store vannkraftutbygginger i Sør, og for å hindre norsk deltagelse i prosjekter med store negative sosiale eller miljømessige konsekvenser.

>

Avbinding av bistand – men ikke neste år

Avbinding av bistand var en av Hilde Frafjord Johnsens hovedsaker da hun ble statsråd. Men i statsbudsjettet for 1999 har regjeringen foreslått til sammen 357 millioner til parallellfinansiering og blandede kreditter, som er bundede bistandsordninger. Det er bare 67 millioner mindre enn årets budsjett.

>