Hvordan kjempe for vann som rettighet

FIVAS har hatt besøk av Ashfaq Khalfan fra menneskerettighetsorganisasjonen Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). COHRE jobber i over 20 ulike land og arbeider for sterkere internasjonale standarder for sosiale og økonomiske rettigheter, spesielt på retten til vann og sanitær. Cohre utarbeider rapporter til hjelp for både myndigheter og aktivister i deres rettighetsarbeid. Et eksempel på dette arbeidet er ”Håndboka for retten til vann”.

>

Sats på sanitær!

De siste årene har vi sett en viss progresjon hva gjelder anerkjennelse og implementering av retten til vann. Det samme gjelder ikke for tilgang til sanitær. FN har definert 2008 som ”Year of Sanitation”, en mulighet til nettopp å sette fokus på hygiene og sanitærforhold i et menneskerettighetsperspektiv. Tilgang til rent vann og sanitær handler ikke bare om hygiene, men om menneskers verdighet. Forbedrede sanitærforhold har stort potensiale for å redde liv.

>

A taste of life as it should be? Coca-Colas framferd i India

I oktober kom Amit Srivastava, koordinator for India Resource Center og direktør for Global Resistance, til Norge som gjest av Attac Norge. Etter å ha reist rundt på norske universiteter og høyskoler i en uke for å fortelle om vannforbruk og forurensning ved Coca-Cola sine fabrikker i India, tok han seg også tid til å snakke med Vann og konflikter.

>

PPIAF-kampanjen i profil

På gangen under en konferanse våren 2006 kom FIVAS i prat med britiske World Development Movement (WDM). Samtaleemnet var våre regjeringers bistand til Verdensbankfondet som bærer navnet Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) – fondet som arbeider for privatisering av vann- og sanitærtjenester, og andre infrastruktursektorer. Et år senere kan vi konkludere med at kampanjen som ble drevet frem var en suksess. Norge trakk bistanden samme dag kampanjen ble lansert. Her vil vi ta et skritt tilbake for å gjennomgå kampanjen i profil – fra begynnelse til slutt.

>

Helsingfors: Sammen mot privatiseringskonsulenter

FIVAS deltok på det ”Asiatisk-Europeiske folkelige forum” (AEPF) i Helsingfors fra 3.– 6. september. Det er sjette gang Forumet blir gjennomført der organisasjoner fra de to verdensdelene er samlet for å diskutere og utforme felles strategi. Målet med konferansen er at sivilsamfunnet skal kunne utgjøre et alternativ til den nyliberalistiske politikken som er resultatet av det ”Asiatisk–Europeiske møtet” (ASEM), som også ble avholdt i Helsingfors. Det er et økonomisk samarbeid der EU-landene og 10 asiatiske land tar del.

>

Once Upon a Time in Mexico

16.-22. mars gikk den fjerde World Water Forum av stabelen i Mexico by under parolen ”Local Actions for Global Change”. World Water Forum skjer hver tredje år i regi av World Water Council, en internasjonal tenketank etablert i 1996 som består av næringsliv, forskningsinstitusjoner, internasjonale finansinstitusjoner og vann- og energidepartementer verden over.

>