100 prosent dekning eller ingenting!

Samtalen med Joe Madiath, en av grunnleggerne av utviklingsorganisasjonen Gram Vikas i Orissa i Nord-India, var et sterkt møte med virkeligheten fjernt fra konferanselokaler og dyre lunsjer. Den smilende mannen hadde mye på hjertet. Han fortalte gladelig om verdighet og kvinnelig deltakelse i planleggings- og forvaltningsprosesser, samt viktigheten av å få med hele landsbyer på vann- og sanitærprosjekter. ”Det skal kun én families avføring til for at vannet i en hel landsby blir ødelagt. Derfor sier vi 100 prosent dekning eller ikke noe prosjekt i den landsbyen…”, sier Madiath og er ivrig etter å forklare oss tankegangen bak denne strategien.

>

Erosjon av lokale rettigheter til grunnvann i Mexico

Når en naturressurs endrer karakter og rettighetene blir uklare, er det spesielt viktig at staten sørger forat en eventuell omfordeling skjer ut fra rettslige og etiske prinsipper, og ikke som et resultat av makt-kamp, mener artikkelforfatteren. Artikkelen ser på fordelingen av vann mellom brukere i Mexico City og områdene rundt. Den baserer seg på hovedoppgaven «Who Owns the Water» ved Norges Landbruks-høgskole, Ås, 2001.

>