Erosjon av lokale rettigheter til grunnvann i Mexico

Når en naturressurs endrer karakter og rettighetene blir uklare, er det spesielt viktig at staten sørger forat en eventuell omfordeling skjer ut fra rettslige og etiske prinsipper, og ikke som et resultat av makt-kamp, mener artikkelforfatteren. Artikkelen ser på fordelingen av vann mellom brukere i Mexico City og områdene rundt. Den baserer seg på hovedoppgaven «Who Owns the Water» ved Norges Landbruks-høgskole, Ås, 2001.

>