Hvordan kjempe for vann som rettighet

FIVAS har hatt besøk av Ashfaq Khalfan fra menneskerettighetsorganisasjonen Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). COHRE jobber i over 20 ulike land og arbeider for sterkere internasjonale standarder for sosiale og økonomiske rettigheter, spesielt på retten til vann og sanitær. Cohre utarbeider rapporter til hjelp for både myndigheter og aktivister i deres rettighetsarbeid. Et eksempel på dette arbeidet er ”Håndboka for retten til vann”.

>

Sats på sanitær!

De siste årene har vi sett en viss progresjon hva gjelder anerkjennelse og implementering av retten til vann. Det samme gjelder ikke for tilgang til sanitær. FN har definert 2008 som ”Year of Sanitation”, en mulighet til nettopp å sette fokus på hygiene og sanitærforhold i et menneskerettighetsperspektiv. Tilgang til rent vann og sanitær handler ikke bare om hygiene, men om menneskers verdighet. Forbedrede sanitærforhold har stort potensiale for å redde liv.

>

100 prosent dekning eller ingenting!

Samtalen med Joe Madiath, en av grunnleggerne av utviklingsorganisasjonen Gram Vikas i Orissa i Nord-India, var et sterkt møte med virkeligheten fjernt fra konferanselokaler og dyre lunsjer. Den smilende mannen hadde mye på hjertet. Han fortalte gladelig om verdighet og kvinnelig deltakelse i planleggings- og forvaltningsprosesser, samt viktigheten av å få med hele landsbyer på vann- og sanitærprosjekter. ”Det skal kun én families avføring til for at vannet i en hel landsby blir ødelagt. Derfor sier vi 100 prosent dekning eller ikke noe prosjekt i den landsbyen…”, sier Madiath og er ivrig etter å forklare oss tankegangen bak denne strategien.

>

Lansering av Human Development Report om vann

UNDPs Human Development Report for 2006 er viet til å omhandle den globale vannkrisen. Rapporten bærer tittelen ”det handler om mer enn knapphet – makt, fattigdom og den globale vannkrisen”. FIVAS har fulgt lanseringen og fokuserer her på prognosene for å nå tusenårsmålet innen vann og sanitærtjenester, rapportens strategi i tilegg til noen kritiske aspekt.

>

Lansering av rapport om vannprivatisering

Hvilke konsekvenser har privatisering av vann og avløpstjenester for fattige? Spørsmålet blir vurdert i en ny rapport utgitt av ForUM for utvikling og miljø der FIVAS tok del i arbeidet. I forbindelse med lanseringen (4. april) var det også seminar om samme tema.

>