Lansering av Human Development Report om vann

UNDPs Human Development Report for 2006 er viet til å omhandle den globale vannkrisen. Rapporten bærer tittelen ”det handler om mer enn knapphet – makt, fattigdom og den globale vannkrisen”. FIVAS har fulgt lanseringen og fokuserer her på prognosene for å nå tusenårsmålet innen vann og sanitærtjenester, rapportens strategi i tilegg til noen kritiske aspekt.

>