Eksportkredittbyråer og store vannkraftprosjekter

Industrilandenes eksportkredittbyråer har lenge vært involvert i finansieringen av risikofylte og kontroversielle vannkraftprosjekter verden over. Med hensikt om å fremme egne lands eksport og investeringer i utlandet har byråene bidratt til en rekke prosjekter i utviklingsland som har hatt store sosiale og miljømessige konsekvenser. Blant disse kan nevnes Lesotho Highlands Water Project, San Roque demningen i Filippinene og Tre Kløfter i Kina.

>

Kampanje mot menneskerettighetsbrudd i forbindelse med Tre Kløfter

Første fase i utbyggingen av det kinesiske Tre Kløfter-prosjektet er ferdig, og en øyenvitnerapport fra området viser en rekke svakheter ved måten tvangsflytting, kompensasjon og rehabilitering hittil har foregått på. Det er derfor startet en internasjonal kampanje for å utsette fyllingen av reservoaret inntil de berørtes rettigheter er sikres.

>