Statkraft-prosjekt i Laos: Fra vondt til verre

En ny rapport viser at problemene med Statkrafts vannkraftprosjekt i Laos fortsetter å hope seg opp. Vannkraftprosjektet Theun Hinboun startet for ti år siden og er driftet og delvis eid (20 prosent) av Statkraft. Prosjektet har siden begynnelsen brakt med seg alvorlige negative konsekvenser for miljø og lokalsamfunn i et av Sør-øst-Asias fattigste land.

>

Vannkraft fortsatt big business i Laos

Vannkraftbransjen har lenge vært interessert i Laos. Inneklemt mellom Kina, Burma, Thailand, Kambodsja og Vietnam, med om lag 6 millioner innbyggere og et BNP per capita på 425 dollar, er landet blant verdens fattigste. Tre fjerdedeler av befolkningen lever på under 2 dollar per dag. Samtidig er Laos svært rikt på naturressurser som skog, mineraler og vann. Mekong-elva renner gjennom Laos fra nord til sør, og landet satser nå på storstilt damutbygging på Mekongs tallrike sideelver for å skaffe inntekter fra eksport av strøm.

>

Mekong – et eldorado for vestlig vannkraftindustri

Mekong Power Grid er en omfattende plan, påskrevet Asiabankens signatur, for utnytting av det gigantiske energipotensialet til Mekong og for handel med energi mellom landene i regionen. Norske konsulentfirmaer og bedrifter er sterkt tilstedeværende i regionen, og Norconsult har en sentral rolle som konsulenter i det regionale prosjektet. Motstanden mot de omfattende damprosjektene i regionen er imidlertid sterk; lokale beboere som vil bli direkte berørt protesterer, og lokale så vel som internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, akademiske institusjoner og journalister roper et varsku om den overilte utnyttelsen av elven som drives av jakten på regional, økonomisk utvikling på bekostning av sosiale og miljømessige hensyn.

>

Sakte bevegelse mot kompensasjoner

Kraftverket Theun Hinboun i Laos står som nok et eksempel på et bistandsprosjekt der lokalbefolkningen er blitt totalt overkjørt. Nærmere fem år etter ferdigstillelsen ser det endelig ut til at lokalbefolkningens rettigheter blir tatt på alvor. I mellomtiden har imidlertid de lokale møtt store lidelser som følge av tapte livsgrunnlag, og miljøet er blitt påført kanskje uopprettelige skader.

>