Verdensbanken på tynn is i Laos

Verdensbanken er tilbake med demningsprosjekter som utviklingsstrategi. Får de og myndighetene i Laos viljen sin vil Nam Theun 2 bli det nest største damprosjektet i verden. Lokalbefolkningen har lite de skulle ha sagt

>

Dårlig vane er vond å vende

“You can’t teach an old dog new tricks”, sier de i England. Ved å gi sitt ja til det omstridte Nam Theun 2- prosjektet i Laos, har Verdensbanken dessverre vist hvor sant dette er. Til tross for gjentatte påstander om at Banken denne gangen har kommet opp med et ”modellprosjekt”, har det likevel vist seg at prosjektet ikke holder mål.

>