Private aktører forbereder seg for «the Big Push»

En viktig kanal for Regjeringens ren energi-initiativet blir SN Power, energiselskapet eid av Statkraft og investeringsselskapet Norfund. Det statseide selskapet har som formål å investere i fornybare energiprosjekter i utviklingsland, på kommersielle vilkår. I 2007 fikk selskapet 1,2 mrd kroner, tilsvarende over 70 prosent av norsk energibistand.

>

Veidekke med nye planer i Uganda

AES’ tilbaketrekking fra Bujagali-prosjektet gjør at Karuma-prosjektet har fått fornyet aktualitet. Utsettelsene av Bujagali skyldes i stor grad korrupsjonsanklager mot Veidekke i forbindelse med Karuma-prosjektet. Nå er norsk-eide Norpak i forhandlinger med Uganda om utbygging av nettopp Karuma. Og Veidekke er med.

>

Usikker framtid for Nam Theun 2

Electricité de France (EDF) trekte seg i sommar frå Nam Theun 2, det neste kontroversielle steget i utbygginga av Theun-elva i Laos. Nyheita kom same dag som den viktige kraftkjøpsavtalen mellom Thailand og Laos skulle underskrivast, og sende dei gjenverande interessentane ut på nye rundar på jakt etter ein erstattar. Statkraft har vorte nemnt som ein aktuell investor, men avviser at dei vil overta EDF si rolle.

>