Banebrytende rettskjennelse kan styrke retten til vann

Sør-Afrika har grunnlovsfestet retten til vann, på papiret. Praksisen ført av myndighetene i Johannesburg er en tilnærming med kommersialisering av vanntjenester. Det innebefatter overgang til betalingsautomater, som kontrollerer vanntilgangen til byens innbyggere på strengt vis. Innbyggerne i Johannesburg hevder strategien ikke er i pakt med grunnloven og har klaget den inn for retten.

>