SN Power kaster inn håndkleet

Nyheten om at det norske vannkraftselskapet SN Power har skrinlagt sine planer om å bygge ut fire kontroversielle vannkraftverk i Sør-Chile ble sluppet av selskapet midt i påskeferien. Prosjektene, som ligger innenfor det tradisjonelle territoriet til Mapuche-indianere, har vært gjenstand for motstand i flere år.

>

Private aktører forbereder seg for «the Big Push»

En viktig kanal for Regjeringens ren energi-initiativet blir SN Power, energiselskapet eid av Statkraft og investeringsselskapet Norfund. Det statseide selskapet har som formål å investere i fornybare energiprosjekter i utviklingsland, på kommersielle vilkår. I 2007 fikk selskapet 1,2 mrd kroner, tilsvarende over 70 prosent av norsk energibistand.

>

Steile motsetninger i Chile

I april 2007 fikk FIVAS en bekymringsmelding fra urbefolkningen i Coñaripe i region XIV i Chile. Mapuche-indianerne var bekymret for utbyggingsplanene til SN Powers datterselskap Hydroelectrica Trayenko S.A. Selskapet har planer om å igangsette fire vannkraftverk i regionen: Pellaifa (108 MW), Reyehueico (30 MW), Liquiñe (118 MW) og Maihue (320 MW). Protester mot SN Powers planer ble også rapportert i norsk media i oktober samme året. FIVAS besluttet derfor å skrive en rapport som skulle gå prosjektet nærmere etter i sømmene.

>

Vannkraft fortsatt big business i Laos

Vannkraftbransjen har lenge vært interessert i Laos. Inneklemt mellom Kina, Burma, Thailand, Kambodsja og Vietnam, med om lag 6 millioner innbyggere og et BNP per capita på 425 dollar, er landet blant verdens fattigste. Tre fjerdedeler av befolkningen lever på under 2 dollar per dag. Samtidig er Laos svært rikt på naturressurser som skog, mineraler og vann. Mekong-elva renner gjennom Laos fra nord til sør, og landet satser nå på storstilt damutbygging på Mekongs tallrike sideelver for å skaffe inntekter fra eksport av strøm.

>