Eksportkredittbyråer anerkjenner verdien av WCD

I forrige utgave av Vann og Konflikter ble diskusjonene blant OECDs eksportkredittbyråer om nye retningslinjer for stor vannkraft omtalt. Eksportkredittbyråene i OECD gikk tidligere i år inn for å gi finansielle insentiver for eksportkreditter til fornybar energi og vannprosjekter. Ordningen skulle, tross sterk motstand fra mange NGOer, også omfatte stor vannkraft. Men igangsetting av ordningen i forhold til vannkraft ble utsatt i påvente av en avgjørelse om hvilken grad OECDs felles miljøretningslinjer (”Common Approaches”) var tilstrekkelige for slike prosjekter.

>

Eksportkredittbyråer anerkjenner verdien av WCD

I forrige utgave av Vann og Konflikter ble diskusjonene blant OECDs eksportkredittbyråer om nye retningslinjer for stor vannkraft omtalt. Eksportkredittbyråene i OECD gikk tidligere i år inn for å gi finansielle insentiver for eksportkreditter til fornybar energi og vannprosjekter. Ordningen skulle, tross sterk motstand fra mange NGOer, også omfatte stor vannkraft. Men igangsetting av ordningen i forhold til vannkraft ble utsatt i påvente av en avgjørelse om hvilken grad OECDs felles miljøretningslinjer (”Common Approaches”) var tilstrekkelige for slike prosjekter.

>