Framtidige utfordringer ved vassdragsinngrep i Sør

Norge er involvert i en lang rekke vannkraftprosjekter i den tredje verden og FIVAS har i en årrekke arbeidet for å kartlegge konsekvensene av store vannkraftutbygginger i Sør, og for å hindre norsk deltagelse i prosjekter med store negative sosiale eller miljømessige konsekvenser.

>