Veidekke med nye planer i Uganda

AES’ tilbaketrekking fra Bujagali-prosjektet gjør at Karuma-prosjektet har fått fornyet aktualitet. Utsettelsene av Bujagali skyldes i stor grad korrupsjonsanklager mot Veidekke i forbindelse med Karuma-prosjektet. Nå er norsk-eide Norpak i forhandlinger med Uganda om utbygging av nettopp Karuma. Og Veidekke er med.

>