Stabilitetens pris? Vannkraftutbygging i Etiopia

I desember 2003 offentliggjorde Norad anbudet på en forstudie (pre-feasiblity study) av en dam ved Karadobi på Abbay (Den blå Nilen) og en studie (feasibility study) av en dam på Baro-elven, begge to i Etiopia. Kontrakten ble gitt til et konsortium bestående av NORPLAN, Norconsult og det tyske selskapet Lahmeyer.

>

Vannkraft fortsatt big business i Laos

Vannkraftbransjen har lenge vært interessert i Laos. Inneklemt mellom Kina, Burma, Thailand, Kambodsja og Vietnam, med om lag 6 millioner innbyggere og et BNP per capita på 425 dollar, er landet blant verdens fattigste. Tre fjerdedeler av befolkningen lever på under 2 dollar per dag. Samtidig er Laos svært rikt på naturressurser som skog, mineraler og vann. Mekong-elva renner gjennom Laos fra nord til sør, og landet satser nå på storstilt damutbygging på Mekongs tallrike sideelver for å skaffe inntekter fra eksport av strøm.

>

Mekong – et eldorado for vestlig vannkraftindustri

Mekong Power Grid er en omfattende plan, påskrevet Asiabankens signatur, for utnytting av det gigantiske energipotensialet til Mekong og for handel med energi mellom landene i regionen. Norske konsulentfirmaer og bedrifter er sterkt tilstedeværende i regionen, og Norconsult har en sentral rolle som konsulenter i det regionale prosjektet. Motstanden mot de omfattende damprosjektene i regionen er imidlertid sterk; lokale beboere som vil bli direkte berørt protesterer, og lokale så vel som internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, akademiske institusjoner og journalister roper et varsku om den overilte utnyttelsen av elven som drives av jakten på regional, økonomisk utvikling på bekostning av sosiale og miljømessige hensyn.

>