Norconsult innrømmer risiko for brot på urfolksrettar i vasskraftprosjekt i Sarawak

Norconsult seier at alle deira prosjekt skal være i tråd med FN si erklæring om urfolksrettar etter at Fivas har klaga dei inn for brot på OECD-retningslinene. Det er tydelege brot på urfolksrettar i samband med utbygginga av demningane Murum og Baram i Sarawak. Vi meiner difor at Norconsults deltaking er problematisk.

>