Mosambik: Mepanda Unkua på vent

Vannkraftprosjektet Mepanda Unkua (Mphanda Nkuwa) på Zambesi-elva med en kapasitet på 1.400 MW er fortsatt på vent. Det statlige organet UTIP markedsfører fremdeles prosjektet og ser etter investorer som vil finne prosjektet interessant nok til å investere i. Senest i april sa statsministeren Luis Dias Diogo at prosjektet ”venter å bli implementert.”

>

Mekong – et eldorado for vestlig vannkraftindustri

Mekong Power Grid er en omfattende plan, påskrevet Asiabankens signatur, for utnytting av det gigantiske energipotensialet til Mekong og for handel med energi mellom landene i regionen. Norske konsulentfirmaer og bedrifter er sterkt tilstedeværende i regionen, og Norconsult har en sentral rolle som konsulenter i det regionale prosjektet. Motstanden mot de omfattende damprosjektene i regionen er imidlertid sterk; lokale beboere som vil bli direkte berørt protesterer, og lokale så vel som internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, akademiske institusjoner og journalister roper et varsku om den overilte utnyttelsen av elven som drives av jakten på regional, økonomisk utvikling på bekostning av sosiale og miljømessige hensyn.

>