Norsk vannkraftdialog: Norge skal være et foregangsland

Siden 2010 har det foregått – for det meste ubemerket – en dialogprosess mellom norske myndigheter, energiselskap og miljø- og utviklingsorganisasjoner. Dialogens hensikt har vært å oppnå større enighet om hva bærekraftig energiutbygging innebærer, først og fremst i forhold til vannkraft. Den innledende fasen av dialogen ble nylig avsluttet.

>

Private aktører forbereder seg for «the Big Push»

En viktig kanal for Regjeringens ren energi-initiativet blir SN Power, energiselskapet eid av Statkraft og investeringsselskapet Norfund. Det statseide selskapet har som formål å investere i fornybare energiprosjekter i utviklingsland, på kommersielle vilkår. I 2007 fikk selskapet 1,2 mrd kroner, tilsvarende over 70 prosent av norsk energibistand.

>

PPIAF-kampanjen i profil

På gangen under en konferanse våren 2006 kom FIVAS i prat med britiske World Development Movement (WDM). Samtaleemnet var våre regjeringers bistand til Verdensbankfondet som bærer navnet Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) – fondet som arbeider for privatisering av vann- og sanitærtjenester, og andre infrastruktursektorer. Et år senere kan vi konkludere med at kampanjen som ble drevet frem var en suksess. Norge trakk bistanden samme dag kampanjen ble lansert. Her vil vi ta et skritt tilbake for å gjennomgå kampanjen i profil – fra begynnelse til slutt.

>