En rapport om norsk engasjement i Epupa-prosjektet i Namibia

Med NORAD-støtte har norske konsulenter siden 1992 utredet mulighetene for å bygge et vannkraftverk på Kunene, grenseelva mellom Angola og Namibia. Landets kraftbehov dekkes i dag hovedsakelig ved import fra Sør-Afrika. En gunstig avtale med sørafrikanerne gir Namibia den kraften landet trenger fram til år 2004. Da går kontrakten ut, og med et forventet underskudd på strøm i det regionale kraftmarkedet er det fare for at en ny kontrakt blir dyr. Derfor ser namibiske myndigheter seg nå om etter egne energikilder som kan gi sikker og billig strøm i framtiden samt gjøre Namibia uavhengig av strøm utenfra.

>