Verdensbanken tilbake med store dammer

Den 31. mars i år godkjente Verdensbankens styre å støtte byggingen av det 1.070 MW vannkraftprosjektet, Nam Theun 2 (NT2) i Laos. Over ti år med aktiv motstand ser ut til å ha vært forgjeves og befolkningen i Laos vil være de første til å føle konsekvensene på kroppen. Store dammer som utviklingsstrategi har gjenoppstått.

>

Nye garantier til gamle prosjekter

Verdensbanken har innført en helt ny garantiordning for å kunne støtte det omstridte Nam Theun 2-prosjektet i Laos. Garantimekanismen skal være Bankens nye hjelpemiddel for å skaffe utenlandsk kapital til bygging av infrastrukturprosjekter i de aller fattigste landa, og forutsetter at landet setter penger på «sperret konto» i utlandet.

>