Mekong – et eldorado for vestlig vannkraftindustri

Mekong Power Grid er en omfattende plan, påskrevet Asiabankens signatur, for utnytting av det gigantiske energipotensialet til Mekong og for handel med energi mellom landene i regionen. Norske konsulentfirmaer og bedrifter er sterkt tilstedeværende i regionen, og Norconsult har en sentral rolle som konsulenter i det regionale prosjektet. Motstanden mot de omfattende damprosjektene i regionen er imidlertid sterk; lokale beboere som vil bli direkte berørt protesterer, og lokale så vel som internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, akademiske institusjoner og journalister roper et varsku om den overilte utnyttelsen av elven som drives av jakten på regional, økonomisk utvikling på bekostning av sosiale og miljømessige hensyn.

>

Nye garantier til gamle prosjekter

Verdensbanken har innført en helt ny garantiordning for å kunne støtte det omstridte Nam Theun 2-prosjektet i Laos. Garantimekanismen skal være Bankens nye hjelpemiddel for å skaffe utenlandsk kapital til bygging av infrastrukturprosjekter i de aller fattigste landa, og forutsetter at landet setter penger på «sperret konto» i utlandet.

>