Verdensbanken tilbake med store dammer

Den 31. mars i år godkjente Verdensbankens styre å støtte byggingen av det 1.070 MW vannkraftprosjektet, Nam Theun 2 (NT2) i Laos. Over ti år med aktiv motstand ser ut til å ha vært forgjeves og befolkningen i Laos vil være de første til å føle konsekvensene på kroppen. Store dammer som utviklingsstrategi har gjenoppstått.

>

Vannkraft fortsatt big business i Laos

Vannkraftbransjen har lenge vært interessert i Laos. Inneklemt mellom Kina, Burma, Thailand, Kambodsja og Vietnam, med om lag 6 millioner innbyggere og et BNP per capita på 425 dollar, er landet blant verdens fattigste. Tre fjerdedeler av befolkningen lever på under 2 dollar per dag. Samtidig er Laos svært rikt på naturressurser som skog, mineraler og vann. Mekong-elva renner gjennom Laos fra nord til sør, og landet satser nå på storstilt damutbygging på Mekongs tallrike sideelver for å skaffe inntekter fra eksport av strøm.

>

Usikker framtid for Nam Theun 2

Electricité de France (EDF) trekte seg i sommar frå Nam Theun 2, det neste kontroversielle steget i utbygginga av Theun-elva i Laos. Nyheita kom same dag som den viktige kraftkjøpsavtalen mellom Thailand og Laos skulle underskrivast, og sende dei gjenverande interessentane ut på nye rundar på jakt etter ein erstattar. Statkraft har vorte nemnt som ein aktuell investor, men avviser at dei vil overta EDF si rolle.

>