Norsk vannkraftdialog: Norge skal være et foregangsland

Siden 2010 har det foregått – for det meste ubemerket – en dialogprosess mellom norske myndigheter, energiselskap og miljø- og utviklingsorganisasjoner. Dialogens hensikt har vært å oppnå større enighet om hva bærekraftig energiutbygging innebærer, først og fremst i forhold til vannkraft. Den innledende fasen av dialogen ble nylig avsluttet.

>

Banebrytende rettskjennelse kan styrke retten til vann

Sør-Afrika har grunnlovsfestet retten til vann, på papiret. Praksisen ført av myndighetene i Johannesburg er en tilnærming med kommersialisering av vanntjenester. Det innebefatter overgang til betalingsautomater, som kontrollerer vanntilgangen til byens innbyggere på strengt vis. Innbyggerne i Johannesburg hevder strategien ikke er i pakt med grunnloven og har klaget den inn for retten.

>