Verdensbanken på tynn is i Laos

Verdensbanken er tilbake med demningsprosjekter som utviklingsstrategi. Får de og myndighetene i Laos viljen sin vil Nam Theun 2 bli det nest største damprosjektet i verden. Lokalbefolkningen har lite de skulle ha sagt

>

Helsingfors: Sammen mot privatiseringskonsulenter

FIVAS deltok på det ”Asiatisk-Europeiske folkelige forum” (AEPF) i Helsingfors fra 3.– 6. september. Det er sjette gang Forumet blir gjennomført der organisasjoner fra de to verdensdelene er samlet for å diskutere og utforme felles strategi. Målet med konferansen er at sivilsamfunnet skal kunne utgjøre et alternativ til den nyliberalistiske politikken som er resultatet av det ”Asiatisk–Europeiske møtet” (ASEM), som også ble avholdt i Helsingfors. Det er et økonomisk samarbeid der EU-landene og 10 asiatiske land tar del.

>