Mekong – truet livsnerve?

Mekong er en av verdens største elver og er kun overgått av Amazonas i biologisk mangfold. Elvens kilde er i Tibet, hvorfra dens 4880 kilometer lange løp går igjennom Kina, Burma, Thailand, Laos, Kambodsja og Vietnam og munner ut i Sør-Kinahavet. Den rommer et mangfold av arter, også sjeldne akvatiske dyr som Irawaddy- delfinen og Mekongkjempemallen, som begge er utrydningstruet.

>

Statkraft-prosjekt i Laos: Fra vondt til verre

En ny rapport viser at problemene med Statkrafts vannkraftprosjekt i Laos fortsetter å hope seg opp. Vannkraftprosjektet Theun Hinboun startet for ti år siden og er driftet og delvis eid (20 prosent) av Statkraft. Prosjektet har siden begynnelsen brakt med seg alvorlige negative konsekvenser for miljø og lokalsamfunn i et av Sør-øst-Asias fattigste land.

>