Dårlig vane er vond å vende

“You can’t teach an old dog new tricks”, sier de i England. Ved å gi sitt ja til det omstridte Nam Theun 2- prosjektet i Laos, har Verdensbanken dessverre vist hvor sant dette er. Til tross for gjentatte påstander om at Banken denne gangen har kommet opp med et ”modellprosjekt”, har det likevel vist seg at prosjektet ikke holder mål.

>