Verdensbanken på tynn is i Laos

Verdensbanken er tilbake med demningsprosjekter som utviklingsstrategi. Får de og myndighetene i Laos viljen sin vil Nam Theun 2 bli det nest største damprosjektet i verden. Lokalbefolkningen har lite de skulle ha sagt

>

Verdensbanken tilbake med store dammer

Den 31. mars i år godkjente Verdensbankens styre å støtte byggingen av det 1.070 MW vannkraftprosjektet, Nam Theun 2 (NT2) i Laos. Over ti år med aktiv motstand ser ut til å ha vært forgjeves og befolkningen i Laos vil være de første til å føle konsekvensene på kroppen. Store dammer som utviklingsstrategi har gjenoppstått.

>

Vannkraft fortsatt big business i Laos

Vannkraftbransjen har lenge vært interessert i Laos. Inneklemt mellom Kina, Burma, Thailand, Kambodsja og Vietnam, med om lag 6 millioner innbyggere og et BNP per capita på 425 dollar, er landet blant verdens fattigste. Tre fjerdedeler av befolkningen lever på under 2 dollar per dag. Samtidig er Laos svært rikt på naturressurser som skog, mineraler og vann. Mekong-elva renner gjennom Laos fra nord til sør, og landet satser nå på storstilt damutbygging på Mekongs tallrike sideelver for å skaffe inntekter fra eksport av strøm.

>

Dårlig vane er vond å vende

“You can’t teach an old dog new tricks”, sier de i England. Ved å gi sitt ja til det omstridte Nam Theun 2- prosjektet i Laos, har Verdensbanken dessverre vist hvor sant dette er. Til tross for gjentatte påstander om at Banken denne gangen har kommet opp med et ”modellprosjekt”, har det likevel vist seg at prosjektet ikke holder mål.

>