Stabilitetens pris? Vannkraftutbygging i Etiopia

I desember 2003 offentliggjorde Norad anbudet på en forstudie (pre-feasiblity study) av en dam ved Karadobi på Abbay (Den blå Nilen) og en studie (feasibility study) av en dam på Baro-elven, begge to i Etiopia. Kontrakten ble gitt til et konsortium bestående av NORPLAN, Norconsult og det tyske selskapet Lahmeyer.

>

Oppdatering på Merowe/Hamadab

I førre nummer av Vann og konflikter skreiv vi om engelske Corner House og International Rivers Network sin rapport om Merowe/Hamadab dammen i Sudan. I samband med denne rapporten tok organisasjonane kontakt med dei viktigaste aktørane, for å få svar på kva dei hadde tenkt å gjere med denne informasjonen.

>