A taste of life as it should be? Coca-Colas framferd i India

I oktober kom Amit Srivastava, koordinator for India Resource Center og direktør for Global Resistance, til Norge som gjest av Attac Norge. Etter å ha reist rundt på norske universiteter og høyskoler i en uke for å fortelle om vannforbruk og forurensning ved Coca-Cola sine fabrikker i India, tok han seg også tid til å snakke med Vann og konflikter.

>

100 prosent dekning eller ingenting!

Samtalen med Joe Madiath, en av grunnleggerne av utviklingsorganisasjonen Gram Vikas i Orissa i Nord-India, var et sterkt møte med virkeligheten fjernt fra konferanselokaler og dyre lunsjer. Den smilende mannen hadde mye på hjertet. Han fortalte gladelig om verdighet og kvinnelig deltakelse i planleggings- og forvaltningsprosesser, samt viktigheten av å få med hele landsbyer på vann- og sanitærprosjekter. ”Det skal kun én families avføring til for at vannet i en hel landsby blir ødelagt. Derfor sier vi 100 prosent dekning eller ikke noe prosjekt i den landsbyen…”, sier Madiath og er ivrig etter å forklare oss tankegangen bak denne strategien.

>

Markering av 20 års motstand mot Narmada-demningene

Tjue år er gått siden Redd Narmada-bevegelsen, Narmada Bachao Andolan (NBA) begynte å stille spørsmål, organisere seg og mobilisere motstand mot ødeleggelse av naturen og folks liv og levebrød i Narmada-dalen. Den 23. – 27. november i år feiret NBA sitt 20-års jubileum, og markerte dessuten kampen mot storstilte damutbygginger verden over.

>

SN Power i Nord-India

I oktober i fjor annonserte Stakraft Norfund Power Invest (SN Power) at den var på vei inn i India. SN Power har inngått et 300 millioner dollar forretningssamarbeid med det indiske selskapet LNJ Bhilwara Group i delstaten Himachal Pradesh i Nord India. Samarbeidet innebærer operasjon av det eksisterende 86MW Malana vannkraftanlegg og bygging av det nye 192MW Allain Duhangan prosjektet. Verdensbankens International Finance Corporation (IFC) skal også ha en 10 % andel i prosjektet og har godkjent finansiering av opptil 47 millioner dollar i lån og egenkapital.

>