Vann for livet

Årets Human Development Report fra UNDP som ble lansert i november 2006 tar for seg tilgangen til rent vann som tema. Rapportens sentrale budskap er slik: den globale vannkrisen skyldes ikke vannknapphet, som noen hevder, men har ”rot i makt, fattigdom og ulikhet, ikke i faktisk mangel på vann.”

>

Lansering av Human Development Report om vann

UNDPs Human Development Report for 2006 er viet til å omhandle den globale vannkrisen. Rapporten bærer tittelen ”det handler om mer enn knapphet – makt, fattigdom og den globale vannkrisen”. FIVAS har fulgt lanseringen og fokuserer her på prognosene for å nå tusenårsmålet innen vann og sanitærtjenester, rapportens strategi i tilegg til noen kritiske aspekt.

>