Nytt grønnvaskende måleverktøy for vannkraft

HSAP, eller Hydropower sustainability assessment protocol, er et initiativ fra vannkraftbransjen som har fått en del motbør. Protokollen er svakere enn internasjonale standarder i forhold til miljø og sosiale konsekvenser, og gjør lite for å sikre berørte gruppers interesser.

>