Vann på Globaliseringskonferansen

I oktober gikk Globaliseringskonferansen (Norwegian Social Forum) av stabelen på Folkets Hus i Oslo. Konferansen var en stor suksess med over 60 møter, seminarer og foredrag der over 1500 deltok. Retten til vann var temaet for selve åpningsmøtet, men ble også satt fokus på under et eget møte arrangert av FIVAS og Latin-Amerika Gruppene (LAG). I tillegg ble utstillingen Livet på marginen, vårt samarbeidsprosjekt med fotograf Ann-Elin Wang, vist og mye informasjon delt ut på stand.

>