Norske selskap med doble interesser i Mellom-Amerika

Norsk vassdragsekspertise dreg framleis vekslar på manglande stengsel mellom bukkar og havresekkar i den internasjonale vassforvaltnings-marknaden – det er enno sterke koplingar mellom dei som utgreiar prosjekt og dei som gjennomfører. I Mellom-Amerika har norske selskap no fått ein milliardordre på vassdrags-utbyggingar, i første omgong kontrakter på endelege forstudiar og konsekvens-utgreiingar, og dersom desse blir godkjent og finansiering blir funne, også på sjølve utbygginga.

>

Framtidige utfordringer ved vassdragsinngrep i Sør

Norge er involvert i en lang rekke vannkraftprosjekter i den tredje verden og FIVAS har i en årrekke arbeidet for å kartlegge konsekvensene av store vannkraftutbygginger i Sør, og for å hindre norsk deltagelse i prosjekter med store negative sosiale eller miljømessige konsekvenser.

>