Eksportkredittbyråer anerkjenner verdien av WCD

I forrige utgave av Vann og Konflikter ble diskusjonene blant OECDs eksportkredittbyråer om nye retningslinjer for stor vannkraft omtalt. Eksportkredittbyråene i OECD gikk tidligere i år inn for å gi finansielle insentiver for eksportkreditter til fornybar energi og vannprosjekter. Ordningen skulle, tross sterk motstand fra mange NGOer, også omfatte stor vannkraft. Men igangsetting av ordningen i forhold til vannkraft ble utsatt i påvente av en avgjørelse om hvilken grad OECDs felles miljøretningslinjer (”Common Approaches”) var tilstrekkelige for slike prosjekter.

>

Veidekke med nye planer i Uganda

AES’ tilbaketrekking fra Bujagali-prosjektet gjør at Karuma-prosjektet har fått fornyet aktualitet. Utsettelsene av Bujagali skyldes i stor grad korrupsjonsanklager mot Veidekke i forbindelse med Karuma-prosjektet. Nå er norsk-eide Norpak i forhandlinger med Uganda om utbygging av nettopp Karuma. Og Veidekke er med.

>

Bujagali vil øke Ugandas gjeldsbyrde

Det stormer fortsatt rundt det planlagte vannkraftprosjektet i Bujagali. I forrige måned bestemte Ugandas høyesterett at kontrakten mellom Ugandas myndigheter og utbyggerselskapet AES skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten. Avtalen styrker kritikernes frykt for at prosjektet vil bidra til å øke landets gjeldsbyrde istedenfor å medvirke til utvikling. Alle problemene rundt utbyggingen har gjort at norske Veidekke forbereder seg på at det hele vil gå i vasken.

>