Norsk vannkraftdialog: Norge skal være et foregangsland

Siden 2010 har det foregått – for det meste ubemerket – en dialogprosess mellom norske myndigheter, energiselskap og miljø- og utviklingsorganisasjoner. Dialogens hensikt har vært å oppnå større enighet om hva bærekraftig energiutbygging innebærer, først og fremst i forhold til vannkraft. Den innledende fasen av dialogen ble nylig avsluttet.

>

Lansering av rapport om vannprivatisering

Hvilke konsekvenser har privatisering av vann og avløpstjenester for fattige? Spørsmålet blir vurdert i en ny rapport utgitt av ForUM for utvikling og miljø der FIVAS tok del i arbeidet. I forbindelse med lanseringen (4. april) var det også seminar om samme tema.

>