Reell anstrengelse for bærekraft?

12.-18. august i år gikk den syttende World Water Week konferansen av stabelen under navnet ”Progress and prospects on water – striving for sustainability in a changing world”. I mange år har konferansen fungert som en arena for forskning og teknologi, mens det i de senere år har skjedd en politisering av arrangementet. Men forumet kritiseres for manglende representasjon fra offentlig sektor og sivilt samfunn i Sør.

>