Verdensbanken på tynn is i Laos

Verdensbanken er tilbake med demningsprosjekter som utviklingsstrategi. Får de og myndighetene i Laos viljen sin vil Nam Theun 2 bli det nest største damprosjektet i verden. Lokalbefolkningen har lite de skulle ha sagt

>

WCD+5 i Berlin

Fem år er gått siden World Commission on Dams (WCD) leverte sin banebrytende rapport “Dams and Development: A New Framework for Decision-Making.” 16. november i år ble femårsjubileet behørig markert i Berlin i en konferanse arrangert av International Rivers Network (IRN). Her var representanter fra kommisjonen, NGOer, myndigheter og pressen til stede. Formålet med konferansen var å diskutere hva man hittil har oppnådd og vegen videre.

>

Eksportkredittbyråer anerkjenner verdien av WCD

I forrige utgave av Vann og Konflikter ble diskusjonene blant OECDs eksportkredittbyråer om nye retningslinjer for stor vannkraft omtalt. Eksportkredittbyråene i OECD gikk tidligere i år inn for å gi finansielle insentiver for eksportkreditter til fornybar energi og vannprosjekter. Ordningen skulle, tross sterk motstand fra mange NGOer, også omfatte stor vannkraft. Men igangsetting av ordningen i forhold til vannkraft ble utsatt i påvente av en avgjørelse om hvilken grad OECDs felles miljøretningslinjer (”Common Approaches”) var tilstrekkelige for slike prosjekter.

>

WCD-oppfølging i Nairobi

I oktober samlet representanter fra næringsliv, internasjonale finansinstitusjoner, nasjonale myndigheter og NGOer seg i Nairobi for det fjerde møtet i Dams and Development Forum. Det to dager lange møtet hadde som mål å fremme dialog mellom de ulike partene i den pågående debatten om dammer og utvikling. På agendaen sto den siste utviklingen i internasjonal sammenheng, erfaringer fra forskjellige land rundt oppfølgingen av anbefalingene fra World Commission on Dams (WCD), samt praktiske redskaper for bedre praksis.

>