WCD-oppfølging i Nairobi

I oktober samlet representanter fra næringsliv, internasjonale finansinstitusjoner, nasjonale myndigheter og NGOer seg i Nairobi for det fjerde møtet i Dams and Development Forum. Det to dager lange møtet hadde som mål å fremme dialog mellom de ulike partene i den pågående debatten om dammer og utvikling. På agendaen sto den siste utviklingen i internasjonal sammenheng, erfaringer fra forskjellige land rundt oppfølgingen av anbefalingene fra World Commission on Dams (WCD), samt praktiske redskaper for bedre praksis.

>