Eksportkredittbyråer og store vannkraftprosjekter

Industrilandenes eksportkredittbyråer har lenge vært involvert i finansieringen av risikofylte og kontroversielle vannkraftprosjekter verden over. Med hensikt om å fremme egne lands eksport og investeringer i utlandet har byråene bidratt til en rekke prosjekter i utviklingsland som har hatt store sosiale og miljømessige konsekvenser. Blant disse kan nevnes Lesotho Highlands Water Project, San Roque demningen i Filippinene og Tre Kløfter i Kina.

>