Nestlé’s new human rights impact assessment is just a public relations stunt

Nestlé’s new human rights assessment, launched at the UN Forum on Business and Human Rights last week, is full of holes, say Fivas and a range of labour and civil society organizations.

>

Blue Covenant: Den globale vannkrisen og kampen for retten til vann

Verden står overfor en global vannkrise. Tilgjengelige ferskvannsressurser reduseres mange steder på grunn av overforbruk og klimaendringer. I tillegg truer privatiseringstrenden tilgang til vann for fattige. Vi ser også at stadig flere lokalsamfunn verden over kjemper mot en urettferdig vannforvaltning. Hvorfor er vi ikke i stand til å beskytte denne livsviktige ressursen, og hva kan vi gjøre for å sørge for at alle sikres retten til vann, spør Maude Barlow i sin nye bok, Blue Covenant.

>

Lansering av rapport om vannprivatisering

Hvilke konsekvenser har privatisering av vann og avløpstjenester for fattige? Spørsmålet blir vurdert i en ny rapport utgitt av ForUM for utvikling og miljø der FIVAS tok del i arbeidet. I forbindelse med lanseringen (4. april) var det også seminar om samme tema.

>

Forkjemper for retten til vann

Maude Barlow er vannaktivist og forfatter. Hun er styreleder for Canadas største borgerrettsorganisasjon, Council of Canadians, og grunnlegger av Blue Planet Project. I tillegg er hun styremedlem for International Forum on Globalisation og har hun skrevet 15 bøker, deriblant Blue Gold: The Fight to Stop Corporate Theft of the World’s Water. Nylig besøkte hun Norge i forbindelse med lanseringen av ForUMs nye rapport om vannprivatisering i Sør.

>