Banebrytende rettskjennelse kan styrke retten til vann

Sør-Afrika har grunnlovsfestet retten til vann, på papiret. Praksisen ført av myndighetene i Johannesburg er en tilnærming med kommersialisering av vanntjenester. Det innebefatter overgang til betalingsautomater, som kontrollerer vanntilgangen til byens innbyggere på strengt vis. Innbyggerne i Johannesburg hevder strategien ikke er i pakt med grunnloven og har klaget den inn for retten.

>

Hvordan kjempe for vann som rettighet

FIVAS har hatt besøk av Ashfaq Khalfan fra menneskerettighetsorganisasjonen Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). COHRE jobber i over 20 ulike land og arbeider for sterkere internasjonale standarder for sosiale og økonomiske rettigheter, spesielt på retten til vann og sanitær. Cohre utarbeider rapporter til hjelp for både myndigheter og aktivister i deres rettighetsarbeid. Et eksempel på dette arbeidet er ”Håndboka for retten til vann”.

>