Hva er det med Verdensbanken? Tilfellet Bujagali

I forrige utgave av Vann og Konflikter rapporterte vi at Verdensbanken hadde gått inn for å finansiere det meget omstridte vannkraftprosjektet på Bujagali Falls i Uganda. I en pressemelding 28. september bekrefter Verdensbanken sin støtte til prosjektet og presiserer at graden av finansieringen ville avgjøres etter at myndighetene i Uganda og utbyggerne har undertegnet kraftkjøpsavtalen.

>

Veidekke med nye planer i Uganda

AES’ tilbaketrekking fra Bujagali-prosjektet gjør at Karuma-prosjektet har fått fornyet aktualitet. Utsettelsene av Bujagali skyldes i stor grad korrupsjonsanklager mot Veidekke i forbindelse med Karuma-prosjektet. Nå er norsk-eide Norpak i forhandlinger med Uganda om utbygging av nettopp Karuma. Og Veidekke er med.

>