Blue Covenant: Den globale vannkrisen og kampen for retten til vann

Verden står overfor en global vannkrise. Tilgjengelige ferskvannsressurser reduseres mange steder på grunn av overforbruk og klimaendringer. I tillegg truer privatiseringstrenden tilgang til vann for fattige. Vi ser også at stadig flere lokalsamfunn verden over kjemper mot en urettferdig vannforvaltning. Hvorfor er vi ikke i stand til å beskytte denne livsviktige ressursen, og hva kan vi gjøre for å sørge for at alle sikres retten til vann, spør Maude Barlow i sin nye bok, Blue Covenant.

>