Avbinding av bistand – men ikke neste år

Avbinding av bistand var en av Hilde Frafjord Johnsens hovedsaker da hun ble statsråd. Men i statsbudsjettet for 1999 har regjeringen foreslått til sammen 357 millioner til parallellfinansiering og blandede kreditter, som er bundede bistandsordninger. Det er bare 67 millioner mindre enn årets budsjett.

>