Stabilitetens pris? Vannkraftutbygging i Etiopia

I desember 2003 offentliggjorde Norad anbudet på en forstudie (pre-feasiblity study) av en dam ved Karadobi på Abbay (Den blå Nilen) og en studie (feasibility study) av en dam på Baro-elven, begge to i Etiopia. Kontrakten ble gitt til et konsortium bestående av NORPLAN, Norconsult og det tyske selskapet Lahmeyer.

>